ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα φυτά είναι πηγή τροφής και φαρμάκων για τον άνθρωπο. Μία από τις πρώτες εκτενείς αναφορές στις ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών προέρχεται από τον Αριστοτέλη, ο οποίος το 400 π.Χ. έδωσε έναν λεπτομερή κατάλογο με περισσότερα από 400 φάρμακα που βασίζονται σε φυτικά εκχυλίσματα. Για πολλούς αιώνες το θεραπευτικό οπλοστάσιο περιελάμβανε μόνο φυτικά φάρμακα. Ο 20ος αιώνας, όμως, χαρακτηρίστηκε από ραγδαίες εξελίξεις στη φαρμακευτική χημεία και στη φαρμακευτική βιομηχανία. Ωστόσο, οι δύο τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη στροφή στους φυσικούς πόρους. Σήμερα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά - λόγω των ειδικών τους ιδιοτήτων- χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (προσθήκη αρώματος/γεύσης και συντήρηση), στη ζαχαροπλαστική, μαγειρική, τη φαρμακοβιομηχανία, τη βιομηχανία καλλυντικών και αρωμάτων, κ.λπ. Ωστόσο, και στις δύο περιοχές παρέμβασης τόσο οι πολίτες όσο και οι παραγωγοί δεν είναι γνώστες και δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τα πιθανά οφέλη που πηγάζουν από τη χρήση και την καλλιέργειά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποτελούν δυνητικά ένα σημαντικό προϊόν μεγάλης οικονομικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ιταλία, και οι προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου θεωρούνται θετικές. Ωστόσο, το επίπεδο διείσδυσης των προϊόντων αυτών στη γεωργική πρακτική δεν είναι ικανοποιητικό, ενώ τόσο η πληροφόρηση και τα ποσοστά κατανάλωσης βρίσκονται στα ίδια χαμηλά επίπεδα. Η ανάγκη της καλλιέργειας αυτών των φυτών είναι επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά και την περιορισμό της ανεξέλεγκτης συλλογής άγριων φυτών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών / δέντρων μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα / χαμηλή εκμετάλλευση (όπως και οι τομείς παρέμβασης), να προσέλκυσει νέους αγρότες σε νέες και καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες και να συμβάλει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της εθνικής οικονομίας.

Ο κεντρικός πυρήνας του προτεινόμενου έργου είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση, η ανάδειξη και η διανομή των ελληνικών και ιταλικών φαρμακευτικών φυτών και δέντρων.