Παραδοτεα/Μελετες

Το έργο περιλαμβάνει:

α) καταγραφή και τεκμηρίωση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών αυτοφυών και καλλιεργούμενων στην Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια νησιά στην Ελλάδα και στην επαρχία του Τάραντα στην Ιταλία,

β) λεπτομερή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην υπάρχουσα παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και μελλοντικές ευκαιρίες,

γ) ταξινόμηση και δομημένη παρουσίαση της τεκμηρίωσης όσον αφορά τόσο στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και στα χαρακτηριστικά που αφορούν την τοπική κουλτούρα και τον τοπικό τουρισμό,

δ) ανάπτυξη της καινοτόμου, πολυδιάστατης πλατφόρμας για την αξιοποίηση του χώρου ηλεκτρονικής αγοράς και των δυνατοτήτων δικτύωσης με στόχο την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων ΜΜΕ στις δραστηριότητες του δικτύου και την ενίσχυση της συνεργασίας και των κοινών δράσεων για την διεθνοποίηση.