Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 - Τάραντα

Ελληνικά
Ημερομηνίες: 
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2013 - 10:00

Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Τάραντο της Ιταλίας διεθνές συνέδριο και ημερίδα πληροφόρησης – δικτύωσης του έργου RE.HERB "Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products" – «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων».  

Τα θέματα τα οποία ανέπτυξαν οι ομιλητές αφορούσαν πληροφορίες για διάφορα σημαντικά είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τις πιθανές εφαρμογές αυτών και των προϊόντων τους, όσον αφορά στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πλευρά της Ελλάδας καθώς εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την Ιταλία. 

Εν συνεχεία στα πλαίσια της ημερίδα πληροφόρησης – δικτύωσης, παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει το έργο σε διάφορους επιχειρηματίες, ΜΜΕ ή μεγάλες εταιρείες και συζητήθηκε ο ρόλος της πλατφόρμας (e-market place) στην προώθηση των αρωματικών φυτών και των προϊόντων τους και πως μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε αυτή.

Το έργο RE.HERB "Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products" – «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων», με κωδικό έργου I1.11.06, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Στο έργο συμμετέχουν 5 εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία. Επικεφαλής εταίρος του έργου (LP) είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι εξής:

• P2: Επαρχία του Ταράντο, (ΙΤ)

• P3: Περιφέρεια Ηπείρου\Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, (GR)

• P4: Ακαδημία Αθηνών – Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας, (GR)

• P5: Πανεπιστήμιο Πατρών / Ελλάδα, (GR)